fbpx
Audyt IT Wrocław 

Audyt IT Wrocław 

Lista

Wiele firm i przedsiębiorstw z Wrocławia, jak również innych miejscowości decyduje się na przeprowadzenie audytu IT. Czym jest wspomniany audyt, jakich informacji dostarcza i dlaczego warto go przeprowadzić? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Audyt IT ‒ co to?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest audyt IT. Audyt IT to, mówiąc w skrócie, ocena funkcjonujących w firmie bądź przedsiębiorstwie systemów informatycznych. Audytorzy sprawdzają czy system informatyczny  i związane z nim zasoby działają zgodnie z wyznaczonymi celami, kontrolują ich użyteczność, wiarygodność, bezpieczeństwo. W czasie przeprowadzania oceny audytorzy skupiają się na trzech obszarach ‒ oprogramowaniu, sprzęcie, bezpieczeństwie informacji. W miarę możliwości ocena powyższych kwestii powinna być przeprowadzana jednocześnie.

Co obejmuje audyt IT?

W czasie audytu IT kontrolowane są między innymi takie kwestie, jak

 • tworzenie kopii zapasowych
 • ochrona danych (RODO)
 • przyznawanie uprawnień
 • jakość sprzętu
 • legalność oprogramowania
 • bezpieczeństwo sieci, danych, portali
 • zgodność z przyjętymi normami: ISO/IEC 20000, COBIT, ISO/IEC 27001, PCI DSS, FIPS, ISO 9001

Audyt IT – zalety

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu IT? Plusów jest wiele. Przede wszystkim szczegółowy audyt dostarczy wielu informacji na temat mocnych i słabych stron systemu informatycznego, potencjalnych zagrożeń i kwestii, które wymagają zmian. Fachowa ocena, wskazanie mankamentów systemu informatycznego i usunięcie ich, pozwolą uniknąć różnego typu problemów. Wśród innych plusów związanych z przeprowadzeniem audytu wymienić możemy takie, jak:

 • optymalizacja kosztów
 • większa wydajność pracy
 • bezpieczeństwo danych i lepsza ochrona przed cyberatakami
 • bezawaryjne działanie
 • ustalenie planu działania na wypadek sytuacji kryzysowych

Podsumowanie

Audyt IT to kontrola działających w firmie systemów informatycznych. Ocenie poddane zostają trzy obszary – jakość sprzętu, legalność oprogramowania oraz bezpieczeństwo danych. Przeprowadzanie audytu pozwala na wykrycie zagrożeń, zwiększenie ochrony danych, optymalizację działania systemu, a co za tym idzie, zwiększenie wydajności pracy.

Czechowicka 9C/9

52-016 Wrocław

Czechowicka 9C/9

52-016 Wrocław

Email: oferty@kumanet.pl

Tel: 717-330-755